Eğitim Merkezi

2753 Sonuç
Kamuda Etik Eğitimi Sertifika Programı
 • İyi bir yönetimin geleneksel olarak “3 E” si; Ekonomi, Etkinlik ve Etkililik olup, günümüzde dördüncü E’ si olan Etik eklenmiştir. Etik, bizi doğru, haklı, iyi ve adil olana ulaştırmaya yarayan bir pusuladır. Bu pusulayı doğru kullanabilmek için bu pusulanın ne işe yaradığı, benzerleri ile farkının ne olduğu, gösterdiklerinin nasıl yorumlanacağı, teşhis ettiği sorunların nasıl çözüleceği gibi birçok konuyu bilmemiz gerekir.
 • İşletme

349 TRY

Incele
Kamuda İç Kontrol Yönetimi Sertifika Programı
 • İç kontrol, bir kurumun; yönetim kurulu, üst düzey yönetimi ve tüm çalışanları tarafından yönlendirilen ve gerçekleştirilen faaliyetlerin, kurumsal hedeflerin başarılması açısından makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir. İç kontrol süreçleri özellikle; kurum genelinde işlemlerin etkinliği ve verimliliği, mali tablolar ile finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ve mevzuata uyum alanlarına yönelik stratejik ve "risk odaklı" bir bakış açısı sunar.
 • İşletme

449 TRY

Incele
Karar Analizi ve Etkin Karar Verme Teknikleri
 • Karar Analizi ve Etkin Karar Verme Teknikleri kursu, çalışanlara ve yöneticilere analitik düşünmeyi öğretmek, karar alma sürecini hızlandırmak, karşılaşılabilecek problemleri kalıcı olarak çözmek ve yönetimsel kararları doğru verebilmek amacıyla bir eğitim aracı olarak görülmektedir.
 • Kişisel Gelişim

210 TRY

Incele
Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri Eğitimi
 • Bir profesyonelin en önemli yetkinliği, kendini iyi yönetebilme becerilerinden geçmektedir. Kişinin öz yönetim becerilerine sahip olmadan, çevresindeki paydaşlara etkide bulunması imkânsızdır. Bu eğitim, profesyonellerin sahip olması gereken, planlama, iletişim, stres, zaman ve motivasyon yönetimi gibi konularda kendini yönetme tekniklerini ele alınmaktadır.
 • Kişisel Gelişim

210 TRY

Incele
Kimyasal ,Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi - IBYS:310
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

Incele
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi - IBYS:390
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

Incele
Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Eğitimi
 • Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların birinci derecede yükümlülüğü haline gelmiştir. Bu eğitim tüm sektörler için (6698 sayılı) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çalışmaları kapsamında bilinmesi gereken usul ve esasları kapsamlı bir çerçevede ele almaktadır.
 • İşletme

690 TRY

Incele
Klinik Risk Yönetimi Eğitimi
 • Bu eğitim, tıbbi uygulama hatalarının azalmasını sağlayacak en önemli aşamalardan biridir. Klinik risk yönetimi hataları ortadan kaldırmak için risk oluşturan öğeler saptandıktan sonra bu öğeleri yok etmek için çalışmalar yapılmasını sağlar. Modülde tıbbi uygulama hatalarının daha oluşmadan önlenmesine yönelik tedbirlerin aktarılır.
 • Mesleki

129 TRY

Incele
Kodlama, Robotik ve Maker Eğitmen Eğitimi
 • Maker kavramının eğitim ve hayat ile nasıl entegre edileceğini, farklı konulara farklı bakış açıları getirmeyi, yaratıcılığın ve üretimin önemini kavrayacağız. Algoritma, kodlama, robotik, 3 boyutlu yazıcılar, ahşap, STEAM, Maker konularında bilgi sahibi olacak ve projeler yapacağız.
 • Yazılım Geliştirme

2.000 TRY

Incele
Kriz İletişimi
 • Bir kriz yaşandığında, hızlı karar alabilmek, iç ve dış iletişimi başarıyla yönetebilmek, büyük ölçüde ön hazırlığa bağlı. Bu eğitimimizde, hayata geçmeyen bir kriz iletişimi planı yerine; proaktif bir yaklaşım geliştirmenizi hedefliyoruz. Kriz iletişiminin inceliklerini paylaşıyor, bir kriz sırasında, kamuoyu hassasiyetini doğru değerlendirebileceğiniz bakış açısını kazanmanızı amaçlıyoruz.
 • Kişisel Gelişim

700 TRY

Incele
Küresel Boyutta Tıbbi Uygulama Hataları Eğitimi
 • Bu eğitimde, tıbbi uygulama hatalarına çok daha geniş bir perspektiften bakılması ve dünya uygulamaları bakımından farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. Güncel bir müfredat ışığında hazırlanmış olan bu eğitim, tıbbi uygulama hatalarının Dünya ülkelerinde nasıl uygulandığını ve hatalarda izlenen prosedürlerin nasıl değişkenlik gösterdiğini öğretir.
 • Mesleki

129 TRY

Incele
Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi Sertifika Programı
 • Bu eğitim programı; kurum ve marka itibarı yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, itibar yönetim sürecini, kurum kimliği ile itibarın ilişkisini, itibar ölçümünü, kriz dönemlerinde itibar yönetimini ve stratejik adımlarını detaylarıyla aktarmayı amaçlamaktadır.
 • İşletme

590 TRY

Incele
Kurumsal Yönetim Eğitimi
 • Bu eğitimde, Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Kurumsal Yönetimin Faydaları, Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Kurumsal Yönetim ve Menfaat Sahipleri, Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu, SPK’nın Kurumsal Yönetime Bakış Açısı, Borsa İstanbul ve Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı gibi konular işlenmektedir.
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

Incele
Liderlik Eğitimi
 • Liderlik Becerileri eğitimi ile zor durumlarla baş etmeyi ve çevrenizdekileri motive etmeyi öğreneceksiniz.
 • Kişisel Gelişim

210 TRY

Incele
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
 • Bu eğitim, bilânço ve gelir tablosu gibi temel finansal tabloları kullanarak işletmelerin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında ne şekilde anlamlı bilgilere ulaşılabileceği açıklamaktadır. Eğitim müfredatı, finansal tablolar ışığında işletmelerin geleceğe dönük stratejiler belirlemesine yardımcı olmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

149 TRY

Incele
Meslek Hastalıklarının Sebepleri Eğitimi - IBYS:210
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Meslek Hastalıklarının Sebepleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

Incele
Mesleki Rusça Dil Kursu
 • İş hayatında etkin bir Rusça kullanmak ve iş yazışmaları konusuna hâkim olmak isteyen, Rusya’da veya Rusya şirketleriyle çalışmayı planlayan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen bireylere yöneliktir.
 • Yabancı Dil

1.600 TRY

Incele
Mini MBA
 • Mini MBA programımız ile işletmelerin temel yönetimin alanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller ve yöneticilere, işletmelerinin alt yapılarını güçlendirebilecekleri yönetsel beceri ve liderlik alanında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak.
 • Kişisel Gelişim

3.000 TRY

Incele
MiniMBA (İşletme Yöneticiliği) Sertifika Programı
 • Mini MBA Sertifika Programı Türk iş dünyasına en yakın üniversite olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosunun bilgi ve deneyimleriyle hazırlanmıştır.
 • Mesleki

1.290 TRY

Incele
Mobil Güvenlik Eğitimi
 • Bu eğitim, kurum çalışanlarının, mobil güvenliği konusunda dikkat etmesi gereken önemli noktaları içermektedir. Çalışanların, mobil cihaz güvenliği, mobil iletişim ve bağlantı güvenliği ve mobil uygulama güvenliği hakkında bilgilendirilmeleri sağlanır ve bölüm sonlarındaki testlerle seviyeleri ölçülür.
 • Yazılım Geliştirme

149 TRY

Incele
Liste Oluşturmaya Başladınız