Eğitim Merkezi

2753 Sonuç
Patent Uzmanlığı Eğitimi
 • Gerek çalışan gerekse akademisyen katılımcıların patent kavramı ile ilgili bilinmesi gerekenleri öğrenmesini sağlamak. Patent kavramından yararlanarak Ar-Ge ve akademik araştırmalarımızı daha verimli hale getirmek. Patentin meslek hayatımızda oluşturacağı riskleri yönetmek ve sıfıra yaklaştırmak.
 • Mesleki

2.000 TRY

Incele
Pazarlama Yönetimi Eğitimi
 • Bu eğitim, genel pazarlama prensipleri konusunda uzmanlaşmak isteyen tüm katılımcılara, modern ve bütünleşik pazarlama yaklaşımları ışığında planlama ve yönetme becerisini kazandırmayı amaçlar. Eğitim içeriği, pazarlama alanında kariyer hedefleyen veya bu alanda çalışan profesyonellere ve yöneticilere yönelik hazırlanmıştır.
 • Pazarlama

190 TRY

Incele
Problem Çözme Becerileri Eğitimi
 • Bu eğitim, iş hayatında karşılaşılabilecek problem türleri, her bir problem türüne ilişkin çözüm süreci ve kullanılabilecek teknikler konusunda gerekli araç, yöntem ve kavramları aktarmayı hedefler.
 • Kişisel Gelişim

210 TRY

Incele
Profesyonel Atış Teknikleri Eğitimi
 • Profesyonel Atış Teknikleri Eğitimi; Kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarında, ilgili kanunlar ve yönetmelikler kapsamında güvenlik ve koruma hizmeti veren, özel güvenlik ve yakın koruma personellerinin, görevlerinin icraları sırasında karşılaşabilecekleri sürpriz durumlar karşısında, doğru reaksiyon verme yetkinliklerinin arttırılması, özellikle silahlı saldırılara maruz kalınma durumunda psikolojik hazırlık ile meşru savunma yöntemleri ve silah kullanma yetkileri çerçevesinde doğru ve etkin acil durum prosedürlerini uygulayabilme kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

2.500 TRY

Incele
Profesyonel Sürüş Teknikleri Eğitimi
 • Profesyonel Sürüş Teknikleri Eğitimi; Kamu kuruluşları ya da özel sektör kuruluşlarında, ilgili kanunlar ve yönetmelikler kapsamında, güvenlik ve koruma hizmeti icra eden sürücüler ve yakın koruma personelleri ile koruyan ya da korunan araçlara eskortluk yapan araç sürücüleri, makam aracı sürücüleri, üst düzey idareci ve yöneticiler, terör saldırılarına karşı hedef kişiler, kıymetli evrak veya para nakli yapan araç sürücüleri gibi çalışanların; görevlerinin ifaları esnasında karşılaşabilecekleri olumsuz durumları teorik ve uygulamalı senaryolar dahilinde, her türlü zor ve kritik şartlar altında doğru, hızlı ve etkili karar verebilme ve uygulayabilme becerisine sahip, profesyonel sürücüler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

3.000 TRY

Incele
Proficiency Hazırlık Kursu (Uzaktan Eğitim)
 • Proficiency/Yeterlilik Sınavı genellikle Eylül ayı içerisinde düzenlenilen ve sınav içeriğinin üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterdiği bir sınavdır. Program, öğrencilerin Hazırlık Sınavını geçmeleri ya da öğrencilerin üst seviyelerden başlayarak bölüme geçmelerini sağlayacak bir ders hazırlığı içermektedir. Proficiecy/ Yeterlilik sınavı içeriğinde, Dil Bilgisi (Grammar), Kelime Bilgisi (Vocabulary), Dinleme (Listening), Okuma/Okuduğunu Anlama (Reading/ Reading Comprehension) ve Yazma (Writing Paragraph/Essay) kısımları yer almaktadır.
 • Öğretim ve Akademi

800 TRY

Incele
Programlamaya Giriş
 • Programlama iş hayatında aranan en önemli özelliklerden biri haline gelmiştir. Bunun bir göstergesi yüksek öğrenimde programlama derslerine gösterilen yoğun taleptir. Eskiden sadece mühendislik bölümlerine açılan programlama dersleri günümüzde neredeyse her bölümün programına girmiştir. Sürekli eğitimde en çok talep edilen kursların başında programlama gelmektedir. Son dönmede orta eğitim düzeyinde de programlama eğitimi verilmesi bazı ülkelerde başlamıştır. Diğer disiplinlerden farklı olarak programlama çok erken dönemlerde öğrenilebilir. Sadece analitik bir kafa ve çok çalışmak programlamayı öğrenmek için yeterlidir.
 • Yazılım Geliştirme

1.600 TRY

Incele
Proje Bağımsız Değerlendiriciliği Eğitimi Sertifika Programı
 • Bağımsız değerlendiricilik öncelikle Kalkınma Ajansları olmak üzere, dernekler ve Merkezi Finans ve İhale Birimi nezdindeki teklif çağrılarına sunulan projelerin değerlendirilmesi için yarı zamanlı olarak yürütülebilen faaliyetlerdir. Bağımsız değerlendiricilik belirli ücretler kapsamında yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Proje Bağımsız Değerlendiriciliği çok saygın bir iştir.
 • Mesleki

490 TRY

Incele
Proje Uzmanlığı Sertifika Programı
 • Proje döngüsü yönetimi, formların hazırlanması, doldurulması ve proje uygulamalarına yönelik beceriler kazandırılmaktadır.
 • Mesleki

490 TRY

Incele
Proje Uzmanlığı ve Proje Bağımsız Değerlendiriciliği Eğitimi Sertifika Programı
 • Proje Uzmanlığı & Proje Bağımsız Değerlendiriciliği Sertifika Programı çift sertifikalı bir eğitimdir. Proje Uzmanlığı Avrupa Birliği, Tübitak, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi kurumların proje çağrılarına yönelik planlanan projelerin yazım yöntemlerinin öğrenilmesidir. Proje döngüsü yönetimi, formların hazırlanması, doldurulması ve proje uygulamalarına yönelik beceriler kazandırılmaktadır.
 • Mesleki

790 TRY

Incele
Proje Yazma ve Hazırlama Eğitimi
 • Bu eğitimin amacı, katılımcıların proje hazırlama konusunda bilgilerini artırarak kurumlarında proje yazma konusunda farkındalık oluşturmak, proje üretme ve yürütme kapasitesini artırmak, kendi kurumlarına ve çevrelerine bu çalışmaları yansıtmaları, uygulamaları, ülke ekonomisine katkı sağlamaları konusunda bilgi ve yeterliklerini geliştirmektir.
 • Kişisel Gelişim

1.200 TRY

Incele
Proje Yönetimi Eğitimi
 • TOBB ETÜ uzmanlığından faydalanarak; proje yönetim süreçlerini öğrenecek ve profesyonel bir proje yöneticisi olma yolunda ilerleme kaydedeceksiniz.
 • Kişisel Gelişim

190 TRY

Incele
Python Ve Yapay Zeka-Makine Öğrenmesi
 • Bu eğitim, Python dilinin temelden ileri seviyeye kadar anlatılması, Veri Bilimi operasyonlarının uygulanması, Yapay Zeka’nın anlatılması ve Makine Öğrenmesi teknikleri ile çeşitli uygulamaların gerçekleştirilmesi üzerine planlanmıştır.
 • Yazılım Geliştirme

450 TRY

Incele
Resim Okuma ve Üslup Tarihi Eğitimi (Tüm Bölümler)
 • Bu eğitim, resmi sevenleri ve resme ilgi duyanları; sanatın içerik ve anlamı, sanat tarihi, sanatta mekân, tarih, kompozisyon ana konularında bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Resim Okuma ve Üslup Tarihi eğitiminde, Gotik-Rönesans başlangıcından Realizm’e kadar uzanan üsluplar 5 bölüm halinde ele alınacaktır.
 • Kişisel Gelişim

489 TRY

Incele
Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi Eğitimi
 • Bu eğitimde, finans yöneticileri, yatırımcılar ve şirket yöneticileri için risk ve portföy yönetimi hakkında bilmeleri gereken genel konular işlenmiştir. Finansal varlıklar, menkul değerler, piyasa türleri, portföy yönetimi, risk-getiri kavramları ve ölçümüne ilişkin genel konular, örnek problem çözümleriyle ayrıntılı olarak bu eğitimde ele alınmıştır.
 • Finans ve Muhasebe

149 TRY

Incele
Robotik Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı (Öğretmen Eğitimi)
 • Bu eğitimin amacı; değerli öğretmenlerimize, ülkemizde yürüttükleri STEAM uygulamalarında ve öğrenci projelerinde kullanabilecekleri kodlama, elektronik ve robotik alanlarında teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar ile zengin bir içerik sunarak, mühendislik kültürü ile küçük yaşta tanışan bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır.
 • Mesleki

950 TRY

Incele
Sağlık Hukuku Eğitim Serisi – 1
 • Sağlık Hukuku Eğitim Serisi toplamda 5 programdan oluşacak olup ilk seride; Hasta Hakları Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluğu Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Sağlık Çalışanları ve Güvenlik Aydınlatılmış Onam konu başlıkları yer almaktadır.
 • Kişisel Gelişim

400 TRY

Incele
Sağlık Hukuku Sertifika Programı
 • Sağlık Hukuku Sertifika Programı kapsamında; sağlık hukuku kavramının tanımı, gelişimi, temel konuları ve sorunlarına ilişkin detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Programın hedefleri arasında katılımcıların; sağlık hukukunun temel kavramları, tıbbi uygulama hataları, sağlık hukukunda sigortacılık, hasta hakları gibi önemli alanlarda bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.
 • Mesleki

589 TRY

Incele
Sağlık Hukukuna Giriş ve Tıbbi Uygulama Hataları Eğitimi
 • Bu eğitim, tıp ve hukuk alanındaki profesyonellerin, ceza hukuku ve özel hukuk normları doğrultusunda Sağlık Hukuku’nun temel kavramları ve Tıbbi Uygulama Hataları konularıyla ilgili temel düzeyde bilgiler sunmaktadır.
 • Mesleki

129 TRY

Incele
Sağlık Hukukunda Sigorta Eğitimi
 • Sağlık Hukuku Sertifika Programı kapsamında; sağlık hukuku kavramının tanımı, gelişimi, temel konuları ve sorunlarına ilişkin detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Programın hedefleri arasında katılımcıların; sağlık hukukunun temel kavramları, tıbbi uygulama hataları, sağlık hukukunda sigortacılık, hasta hakları gibi önemli alanlarda bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.
 • Mesleki

900 TRY

Incele