Eğitim Merkezi

2753 Sonuç
İnsan Kaynakları Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini, var olan personeller için en verimli ve adil ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.
 • Mesleki

1.500 TRY

Incele
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
 • İK alanında kariyer planlayan katılımcılar için kapsamlı olarak hazırlanan bu sertifika programı, aynı zamanda alanında uzmanlaşmak isteyen tüm insan kaynakları çalışanlarına hitap etmektedir.
 • Mesleki

890 TRY

Incele
İnsan Kaynakları Yönetiminde Kişilik Analizi ve Uygulamaları Eğitimi
 • Bu eğitim, insan kaynakları alanında çalışan profesyonellerin, yöneticilerini ve çalışma arkadaşlarını daha yakından tanımalarını sağlayarak İK süreçlerini daha verimli hale getirmelerini amaçlar.
 • Kişisel Gelişim

249 TRY

Incele
İnsansız Hava Aracı İHA 0 / İHA 1 Ticari Pilot Eğitimi
 • SHGM talimatına uygun olarak İHA0 ve İHA1 insansız hava araçları eğitim sertifikası verilmesi amaçlanmaktadır.
 • Mesleki

500 TRY

Incele
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi - IBYS:340
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

Incele
İş Etiği ve Kamu Yönetiminde Etik Eğitimi
 • Bu eğitim, etik konusunda temel bilgileri vererek, iş dünyasında ve kamuda etiğin yerini, önemini, tarihi gelişimini, bireysel etik, meslek etiği, kurumsal etik gibi türleri arasındaki bağlantıları anlayarak, İş etiğinin faydasını aktarmayı amaçlar.
 • İşletme

189 TRY

Incele
İş Hayatına Giriş Sertifika Programı
 • İş Hayatına Giriş Sertifika Programı ile 21. Yüzyılda iş dünyasının beklentilerini tam anlamıyla karşılayan bir profesyonel olma yolunda ilk adımı atmış olacaksınız.
 • Mesleki

649 TRY

Incele
İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi
 • Bu eğitimde, iş hayatının önemli bir parçası olan kurumsal e-posta ve resmi yazışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almanızı sağlayacak püf noktaları öğreneceksiniz. Eğitim sonunda, kolay ve pratik yazışma yöntemlerini öğrenecek ve iş yazışmalarındaki profesyonel kalıplara hâkim olacaksınız.
 • Mesleki

139 TRY

Incele
İş Hukuku Eğitimi
 • Bu eğitim, başta işletme yöneticileri olmak üzere İş Hukukunun uygulamasına her kademede katılan profesyonellere ve bu alanda çalışmak isteyenlere, özellikle uygulamada sıkça karşılaşılan problemlere yönelik derinlemesine bilgi sağlayarak İş Hukukunun etkinliğine ve alandaki donanımlı insan gücüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
 • İşletme

190 TRY

Incele
İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi - IBYS:370
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

Incele
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi - IBYS:140
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

Incele
İş Yaşamında Başarı için Profesyonel Davranış Eğitimi
 • İş yaşamında, zaman baskısı, stres ve duyguların yönetimi konularda etkili yöntemler sunan bu eğitim; profesyonel davranışlar geliştirerek iş motivasyonunu yüksek tutmanın yollarını açıklamaktadır.
 • Ofiste Verimlilik

210 TRY

Incele
İş Yaşamında Psikolojik Dayanıklılık Eğitimi
 • Bu eğitim; iş yaşamında karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden gelme konusunda, kişisel bir kapasite olarak psikolojik dayanıklılık kavramı, iş yaşamındaki yansımaları ve bu kapasitenin nasıl geliştirilebileceği konularında bilgi vermeyi amaçlar.
 • Ofiste Verimlilik

210 TRY

Incele
İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi - IBYS:395
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

Incele
İşletme Riski Yönetimi Eğitimi
 • Bu eğitimde; risk kavramı, risk türleri, risk yönetimi ve işletmelerde risk yönetiminin amacı ve risk yönetim süreci, mali başarısızlığa neden olan yönetim hataları gibi konulara yer verilmiştir. Bu konular gerçek hayattan örnekler ile sunulmaktadır.
 • İşletme

179 TRY

Incele
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifika Programı
 • Bu eğitim, işletmelerin çevre yönetim sistemlerini kullanarak işletme karlılığını sağlarken, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması yönündeki hassas dengeyi koruyacak bilgiler sunmaktadır.
 • Mesleki

259 TRY

Incele
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifika Programı
 • Bu eğitim, kurumsal bilgi güvenliği alanında global bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardının gereklilikleri, kurulum süreci, genel yapısı ve denetimine ilişkin konular hakkında detaylı bilgilendirme sağlanmasını amaçlamaktadır.
 • Yazılım Geliştirme

449 TRY

Incele
ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Tetkikçi Sertifika Programı
 • Bu eğitim, ISO 9001-2008 standardına uygun olarak kurulmuş sistemlerin denetimini gerçekleştirecek iç tetkikçilerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazandırırken, kalite sisteminin etkinliğini belirleyen tetkiklere ilişkin süreç ve esasları bilen iç tetkikçilerin yetiştirilmesini amaçlar.
 • Mesleki

349 TRY

Incele
İşyerinde Afet ve Acil Durumlar Eğitimi
 • Acil durum, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar, salgın hastalık gibi rutin faaliyetlerin dışında oluşan beklenmeyen durumlardır.
 • Mesleki

189 TRY

Incele
Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı
 • Bu eğitim, yüzlerce sayfalık kamu ihale mevzuatını esnek olduğu kadar sistematik ve hızlı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Böylece, hem ihalelere teklif veren istekli firmaların hem de ihale işlemlerinin hukuki sorumluluğunu taşıyan kamu personelinin ihale sürecini hata yapmadan yürütebilmelerine katkıda bulunmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

589 TRY

Incele
Liste Oluşturmaya Başladınız