Çocuk Gelişimi Eğitimleri

20 Sonuç
0-36 Aylık Çocuk Bakımı Eğitimi Sertifika Programı
 • Kadınların sigortalı istihdamlarının artırılması için küçük çocuk sahibi olması nedeniyle işinden ayrılan annelerin işlerine devam etmelerine yönelik destek sağlanması ve çocuk bakımı konusunda eğitimli bakıcıların çalıştırılmasının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla çocuk sağlığı, güvenliği ve ilkyardım, çocuk gelişimi çocuk beslenmesi, çocukla iletişim ve çocukla oyun derslerinden oluşan bir sertifika eğitim programı hazırlanmıştır.
 • Çocuk Gelişimi

800 TRY

Incele
Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri: Mars’ta Yaşam
 • Bu program disiplinler arası çalışmaları; fen bilimleri, teknoloji ve yaratıcı sanat yetkinliğini geliştirecek etkinlikleri temel alır. Böylece çocuklar esnek müfredatla çoklu kazanımlar elde ederler. Atölyeler, çocukların çalışmaya aktif olarak katılmalarını hedefler. Belirlenen konu üzerine fikir alışverişi ile birlikte çözüm vönerileri üretmek ana yöntemlerden biridir. Böylece iletişim, sosyal yaşama katılma ve inisiyatif alma yetkinliklerinin gelişmesine olanak sağlanır. Atölyede eğitmenin amacı “öğretmek” değil çocuğun öğrenmeyi öğrenmesi, yeni fikirlerin ve “kutunun dışında” bir dünyanın hayalini kuracağı ortamı sağlamaktır.
 • Çocuk Gelişimi

250 TRY

Incele
Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri: Uzaya Gidiyoruz!
 • Bu program disiplinler arası çalışmaları; fen bilimleri, teknoloji ve yaratıcı sanat yetkinliğini geliştirecek etkinlikleri temel alır. Böylece çocuklar esnek müfredatla çoklu kazanımlar elde ederler. Atölyeler, çocukların çalışmaya aktif olarak katılmalarını hedefler. Belirlenen konu üzerine fikir alışverişi ile birlikte çözüm önerileri üretmek ana yöntemlerden biridir. Böylece iletişim, sosyal yaşama katılma ve inisiyatif alma yetkinliklerinin gelişmesine olanak sağlanır. Atölyede eğitmenin amacı “öğretmek” değil çocuğun öğrenmeyi öğrenmesi, yeni fikirlerin ve “kutunun dışında” bir dünyanın hayalini kuracağı ortamı sağlamaktır.
 • Çocuk Gelişimi

250 TRY

Incele
Çocuk Edebiyatı Eğitimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)
 • Eğitim-öğretim etkinliklerinin hedef kitlesi çocuklar ve gençlerdir. Bu nedenle öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının programlarında hedef kitleye yönelik alan bilgisi eğitimi derslerinin yanı sıra eğitim psikolojisi, öğretim programları, öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yönelik dersler okutulmaktadır. Böylece çocukları anlama, onların gereksinimlerine seslenebilme ve eğitim öğretim etkinliklerinin amaca daha kolay ulaşılması amaçlanır.
 • Çocuk Gelişimi

965 TRY

Incele
Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakım Eğitimi
 • Bu eğitim, bebeğinizin bakımını daha bilinçli bir şekilde yapabilmeniz için hazırlanmıştır. Bebek Bakım eğitimi, ebeveyn adaylarına yardımcı olacak becerileri öğrenmelerini ve keyifli bir deneyim yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor.
 • Çocuk Gelişimi

129 TRY

Incele
Animasyon Eğitimi
 • Bu eğitimin temel amacı, Animasyon ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Animasyon hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi

60 TRY

Incele
Anne Çocuk Sağlığı Eğitimi
 • Bu eğitimin temel amacı, Anne Çocuk Sağlığı ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Anne Çocuk Sağlığı hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi

60 TRY

Incele
Çocuk Bakım Uzmanlığı Eğitimi
 • Bu eğitimin temel amacı, Çocuk Bakım Uzmanlığı ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Çocuk Bakım Uzmanlığı hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi

60 TRY

Incele
Çocuk Beslenmesi Eğitimi
 • Bu eğitimin temel amacı, Çocuk Beslenmesi ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Çocuk Beslenmesi hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi

60 TRY

Incele
Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı
 • Çocukların fiziksel, ruhsal ve bilişsel düzeyde değerlendirilmesi için kullanılan yöntem ve teknikleri içeren Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı, bu alanda kullanılan ve sonuçları dünya tarafından kabul görmüş tekniklerin eğitimcilere kazandırılmasını hedefler.
 • Çocuk Gelişimi

539 TRY

Incele
Çocuk Gelişimi Eğitimi
 • Çocuk Gelişimi Eğitimiyle, çocuk yetiştirme, çocuk gelişimi gibi konuların yanı sıra ebeveynliğe, ekran bağımlılığına, çocuklardaki becerilerin geliştirilmesine, okul dışı zamanlara, çocukların duygusal gelişimine, ödev sorunlarına kadar bir çok farklı alanda bilgi sahibi olacaksınız.
 • Çocuk Gelişimi

70 TRY

Incele
Çocuk Ruh Sağlığı Eğitimi
 • Bu eğitimin temel amacı, Çocuk Ruh Sağlığı ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Çocuk Ruh Sağlığı hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi

60 TRY

Incele
Drama Eğitimi
 • Bu eğitimin temel amacı, Drama ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Drama hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi

80 TRY

Incele
Erken Çocukluk Öğretmen Yardımcılığı Eğitimi
 • Bu eğitimin temel amacı, Erken Çocukluk Öğretmen Yardımcılığı ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Erken Çocukluk Öğretmen Yardımcılığı hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi

60 TRY

Incele
Erken Çocuklukta Öz Bakım Eğitimi
 • Bu eğitimin temel amacı, Erken Çocuklukta Öz Bakım ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Erken Çocuklukta Öz Bakım hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi

60 TRY

Incele
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi
 • Eğitim/Öğrenci koçluğu öğrencinin; kendini tanımasını, akademik hedeflerine ulaşmasını sosyal hedeflerine ulaşmasını organizasyon becerilerini geliştirmesini sorumluluk duygusu kazanmasını, problemlerle baş etmeyi öğrenmesini sağlamayı amaçlar.
 • Çocuk Gelişimi

490 TRY

Incele
Okul Öncesi Eğitim Koçluğu Çocuk Gelişimi ve Bakımı Eğitimi
 • Okul öncesi çağda en sık karşılaşılan gelişimsel konulara bilimsel bilgilerin ışığında uygulama önerileri sunarak, kişilerin çocuk bakımı ve çocukla çalışma becerilerini geliştirmek Anaokulu ve benzeri okul öncesi kurumlarda çalışan (ve çalışmayı planlayan) kişilere, yaşanmış örnekler üzerinden kuramsal bilgilendirme sunmak ve uygulama becerilerini geliştirmek.
 • Çocuk Gelişimi

690 TRY

Incele
Okul Öncesi Eğitim Koçluğu Sertifika Programı
 • Koçluk eğitimi almış kişi ve öğrenci arasında gerçekleşen ve öğrencinin sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan faaliyetler bütünüdür.
 • Çocuk Gelişimi

490 TRY

Incele
Özel Eğitim Öğretmen Yardımcılığı Eğitimi
 • Bu eğitimin temel amacı, Özel Eğitim Öğretmen Yardımcılığı ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Özel Eğitim Öğretmen Yardımcılığı hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi

60 TRY

Incele