Mesleki Eğitimleri

145 Sonuç
1. Seviye Temel Yakın Koruma Eğitimi
 • Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı İle; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan; son yıllarda özel güvenlik ve koruma sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli yakın koruma personellerini, akademik eğitim ile destekleyerek, ulusal ve uluslararası platformda kabul gören yakın koruma ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere hakim, kişi temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi, her türlü zor ve kritik şartlar altında doğru, hızlı karar verebilme ve uygulayabilme becerisine sahip, profesyonel yakın koruma personelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

5.000 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
 • Yangın Güvenliğinin sürdürülebilir olması için işletmelerin “risk” düzeyleri” dikkate alınarak “risk yönetiminin” gerektirdiği Yangın Güvenliği Farkındalığının oluşturulması, bilgi ve becerilerin tekrarlanması ve süreç yönetimini planlayacak Yangın Eğitmenleri yetiştirmektir.
 • Mesleki

500 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
2. Seviye Profesyonel Yakın Koruma Eğitimi
 • Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı İle; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan; son yıllarda özel güvenlik ve koruma sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli yakın koruma personellerini, akademik eğitim ile destekleyerek, ulusal ve uluslararası platformda kabul gören yakın koruma ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere hakim, kişi temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi, her türlü zor ve kritik şartlar altında doğru, hızlı karar verebilme ve uygulayabilme becerisine sahip, profesyonel yakın koruma personelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

4.000 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
3. Seviye VIP Yakın Koruma Eğitimi
 • Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı İle; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan; son yıllarda özel güvenlik ve koruma sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli yakın koruma personellerini, akademik eğitim ile destekleyerek, ulusal ve uluslararası platformda kabul gören yakın koruma ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere hakim, kişi temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi, her türlü zor ve kritik şartlar altında doğru, hızlı karar verebilme ve uygulayabilme becerisine sahip, profesyonel yakın koruma personelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

3.000 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Anti Terror Yakın Koruma Eğitimi
 • Anti - Terror Yakın Koruma Eğitimi; Kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarında, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun başta olmak üzere, ilgili diğer kanunlar ve yönetmelikler kapsamında ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvenlik ve koruma hizmeti veren, özel güvenlik ve yakın koruma personellerinin; sorumluluk alanı ve korunan kişilere karşı, meydana gelebilecek tehlike, tehdit ve saldırı gibi güvenlik sorunlarının oluşması gibi olumsuz durumlardan en az etkilenecek şekilde, doğru reaksiyon verme yetkinliklerinin arttırılması, psikolojik hazırlık ile meşru savunma yöntemleri ile tehlikeli alandan çıkış ya da tehlikenin bertaraftı ile doğru ve etkin acil durum prosedürlerini uygulayabilmesi kabiliyetlerini teorik ve pratik olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

4.000 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Asansör Güvenliği ve Kontrol Kriterleri
 • Asansörlerde can ve mal güvenliği, asansör yıllık periyodik kontrollerinde uygulanan standart ve kriterler, mühendislikte asansör sektöründe iş alanları
 • Mesleki

350 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Aydınlatılmış Onam Eğitimi
 • Bu eğitim, uygulanacak tıbbi müdahale hakkında hastaya bilgi vermeyi amaçlar. Hastanın kendi sağlığı ile ilgili konularda söz sahibi olmasını sağlayan özerklik ilkesinin bir uzantısı olan aydınlatılmış onam modülü, hasta haklarını, bu hakların nasıl ve ne şekilde kullanabileceğini, onamının alınmasına dair esaslarını ve genel bilgilerin öğretilmesini hedefler.
 • Mesleki

129 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı
 • Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı, iş dünyasının her alanında gerekli olan temel bilgisayar kullanım yetkinliklerini kazandırmayı hedefler. Eğitim içeriğinde, Microsoft Office programlarında (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) uzmanlaşmak isteyenler için uygulamalı anlatımlarla önemli bilgiler aktarılmaktadır.
 • Mesleki

490 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi - IBYS:230
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Biyolojik Ve Psikolojik Risk Etmenleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi - IBYS:110
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Çalışma Mevzuatı Konusunda, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Defansif Tıp Eğitimi
 • Bu eğitim, hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluktan kurtulmak amacıyla yöneldiği defansif tıp uygulamasının gerek hastanın sağlığı gerekse de finansal yönden oluşacak olumsuz etkilerin ve bu etkilerin sonuçlarını öğretmeyi amaçlar.
 • Mesleki

129 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Eczacılar İçin Temel Hukuk Eğitimi
 • Eczacılar için Temel Hukuk Eğitimini alarak mevzuatta ve serbest eczanelerde en sık karşılaşılan hukuki sorunlara hâkim olur ve sorunlara hukuki yollarla nasıl çözüm getirilebileceğini öğrenirsiniz.
 • Mesleki

389 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Eğitim Sunumlarının Hazırlanması Eğitimi
 • Bu eğitim, eğitmen olmak isteyen katılımcılar için gerekli bilgi, beceri ve bakış açılarını kazandırarak, etkin ve verimli eğitimler gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcıların eğitim sunumlarının hazırlanması ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrayarak eğiticilik niteliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 • Mesleki

185 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi - IBYS:350
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
El Aletleri ile Güvenli Çalışma Eğitimi - IBYS:438
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, El Aletleri İle Güvenli Çalışma Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi - IBYS:360
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Elektrik Tehlikeleri Riskleri Ve Önlemleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi - IBYS:320
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Gelecek Nesil Öğretmen Eğitimi – 21. YY Becerileri
 • Bu yeni mesleklerin gerektirdiği 21. yy becerileri neler? Teknolojinin etkin kullanımı öğrenmeye, öğretmenlere ve kurumlara nasıl değer katabilir? Bu eğitim, 21. Yüzyıl becerilerinin öğrenmeye dahil edilmesi ve öğrencilere kazandırılması konusunda kendisini geliştirmek isteyen tüm branşlardaki öğretmenlere yardımcı bir kılavuz niteliğindedir.
 • Mesleki

259 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Göç Uzmanlığı ve Yabancı Danışmanlığı Bilgilendirme Eğitimi (Uzaktan Eğitim)
 • Alınacak olan dersler ; Göç idaresi müracaat eğitimi, Sigorta bilgilendirilmesi, Bilet ve seyahat planlaması, Hukuksal bilgiler ve süreç eğitimi
 • Mesleki

1.800 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri - IBYS:380
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele