Eğitim Merkezi

2753 Sonuç
0-36 Aylık Çocuk Bakımı Eğitimi Sertifika Programı
 • Kadınların sigortalı istihdamlarının artırılması için küçük çocuk sahibi olması nedeniyle işinden ayrılan annelerin işlerine devam etmelerine yönelik destek sağlanması ve çocuk bakımı konusunda eğitimli bakıcıların çalıştırılmasının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla çocuk sağlığı, güvenliği ve ilkyardım, çocuk gelişimi çocuk beslenmesi, çocukla iletişim ve çocukla oyun derslerinden oluşan bir sertifika eğitim programı hazırlanmıştır.
 • Çocuk Gelişimi

800 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
1. Seviye Temel Yakın Koruma Eğitimi
 • Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı İle; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan; son yıllarda özel güvenlik ve koruma sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli yakın koruma personellerini, akademik eğitim ile destekleyerek, ulusal ve uluslararası platformda kabul gören yakın koruma ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere hakim, kişi temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi, her türlü zor ve kritik şartlar altında doğru, hızlı karar verebilme ve uygulayabilme becerisine sahip, profesyonel yakın koruma personelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

5.000 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
 • Yangın Güvenliğinin sürdürülebilir olması için işletmelerin “risk” düzeyleri” dikkate alınarak “risk yönetiminin” gerektirdiği Yangın Güvenliği Farkındalığının oluşturulması, bilgi ve becerilerin tekrarlanması ve süreç yönetimini planlayacak Yangın Eğitmenleri yetiştirmektir.
 • Mesleki

500 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
2. Seviye Profesyonel Yakın Koruma Eğitimi
 • Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı İle; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan; son yıllarda özel güvenlik ve koruma sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli yakın koruma personellerini, akademik eğitim ile destekleyerek, ulusal ve uluslararası platformda kabul gören yakın koruma ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere hakim, kişi temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi, her türlü zor ve kritik şartlar altında doğru, hızlı karar verebilme ve uygulayabilme becerisine sahip, profesyonel yakın koruma personelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

4.000 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
3. Seviye VIP Yakın Koruma Eğitimi
 • Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı İle; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan; son yıllarda özel güvenlik ve koruma sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli yakın koruma personellerini, akademik eğitim ile destekleyerek, ulusal ve uluslararası platformda kabul gören yakın koruma ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere hakim, kişi temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi, her türlü zor ve kritik şartlar altında doğru, hızlı karar verebilme ve uygulayabilme becerisine sahip, profesyonel yakın koruma personelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

3.000 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Adlî Bilişim Sertifika Programı
 • Adlî bilişim, siber güvenlik, bilişim etiği, bilişim hukuku, bilişim suçları, siber saldırılar, yazılım güvenliği gibi bilgisayar ve internet kullanan tüm kullanıcıların bilmesi gereken kavramların açıklandığı Adlî Bilişim Sertifika Programı’nda ayrıca giriş seviyesinde adlî delillerin incelenmesi, şifreleme ve şifre çözme, silinmiş veriyi geri getirme gibi konularda da bilgi verilecektir. Bu sertifikaya sahip kişiler, kendilerini bu konuda geliştirerek şirketlerde kimi zaman açılan adlî bilişim uzmanı gibi kadrolara başvurabilecektir.
 • Yazılım Geliştirme

3.000 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Aile Danışmanlığı
 • Eğitim müfredatı sayesinde aile danışmanlığı sertifikası alan donanımlı kişilerin bu alanda çalışmalara düzenlemesi ile ülkemizde aile kavramı daha sağlam temellere dayandırılmak istenmektedir. Aile danışmanlığı ya da evlilik danışmanlığı gibi alanlarda aktif olarak rol almak isteyen kişilerin bu konu ile ilgili belli bir eğitim düzenlemesinden geçmesi gerekmektedir. Aile danışmanlığı eğitimlerini tamamlayan kişiler aile danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanır.
 • Yaşam Tarzı

1.250 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı
 • Aile danışmanlığı eğitimi ailelerin yaşadıkları sorunları tespit eden çözümü için yöntemler geliştiren, bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, aile, birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan aile danışmanı meslek erbabını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Yaşam Tarzı

3.900 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Almanca Aile Birleşimi Kursu (Start Deutsch 1)
 • Bu kurun amacı Temel dil becerilerin gelişimini sağlayarak, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve programındaki A1 seviyesindeki öğrencinin gelmesi gereken noktayı hedeflemektedir. Bu çerçeveye göre A1 seviyesindeki temel amaç “gündelik hayatta gerekli olabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin eğitimi” olarak kısaca tanımlanabilir.
 • Yabancı Dil

1.300 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Anti Terror Yakın Koruma Eğitimi
 • Anti - Terror Yakın Koruma Eğitimi; Kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarında, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun başta olmak üzere, ilgili diğer kanunlar ve yönetmelikler kapsamında ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvenlik ve koruma hizmeti veren, özel güvenlik ve yakın koruma personellerinin; sorumluluk alanı ve korunan kişilere karşı, meydana gelebilecek tehlike, tehdit ve saldırı gibi güvenlik sorunlarının oluşması gibi olumsuz durumlardan en az etkilenecek şekilde, doğru reaksiyon verme yetkinliklerinin arttırılması, psikolojik hazırlık ile meşru savunma yöntemleri ile tehlikeli alandan çıkış ya da tehlikenin bertaraftı ile doğru ve etkin acil durum prosedürlerini uygulayabilmesi kabiliyetlerini teorik ve pratik olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Mesleki

4.000 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Asansör Güvenliği ve Kontrol Kriterleri
 • Asansörlerde can ve mal güvenliği, asansör yıllık periyodik kontrollerinde uygulanan standart ve kriterler, mühendislikte asansör sektöründe iş alanları
 • Mesleki

350 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Aydınlatılmış Onam Eğitimi
 • Bu eğitim, uygulanacak tıbbi müdahale hakkında hastaya bilgi vermeyi amaçlar. Hastanın kendi sağlığı ile ilgili konularda söz sahibi olmasını sağlayan özerklik ilkesinin bir uzantısı olan aydınlatılmış onam modülü, hasta haklarını, bu hakların nasıl ve ne şekilde kullanabileceğini, onamının alınmasına dair esaslarını ve genel bilgilerin öğretilmesini hedefler.
 • Mesleki

129 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Bağlama Kursu
 • Geleneksel ve ulusal sazımız olan bağlamayı iyi derecede icra etmek.
 • Müzik

350 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı
 • Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı, iş dünyasının her alanında gerekli olan temel bilgisayar kullanım yetkinliklerini kazandırmayı hedefler. Eğitim içeriğinde, Microsoft Office programlarında (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) uzmanlaşmak isteyenler için uygulamalı anlatımlarla önemli bilgiler aktarılmaktadır.
 • Mesleki

490 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Bireysel ve Kurumsal Hukuk Eğitimi
 • Bu eğitimde, bireysel ve kurumsal hukukun temel ilkelerini ve profesyonel hayatta bireylerin kavraması gereken hukuk süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitim içeriğinde, miras hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku, rekabet hukuku, sermaye piyasası hukuku, iş hukuku ve borçlar hukuku gibi öneli konular temel olarak aktarılmaktadır.
 • Kişisel Gelişim

290 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi - IBYS:230
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Biyolojik Ve Psikolojik Risk Etmenleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
C# ile Temel Programlama Eğitimi
 • Eğitimin amacı, katılımcıların .NET Framework platformunun en çok kullanılan dillerinden olan yeni nesil nesne yönelimli programlama (OOP – Object Oriented Programming) dili C# ile temel programlama becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Bu eğitimde C# dili temelden başlayıp ileri seviyeye doğru ele alınacak, uygulamalar ile pekiştirilmesi sağlanacaktır.
 • Yazılım Geliştirme

550 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Çalışanlara Salgın ve Pandemi Eğitimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)
 • Çalışanlara COVİD 19’un ne olduğu, nasıl yayıldığı ve COVİD 19’dan korunma yolları hakkında bilgilendirici eğitim verilmektedir.
 • Kişisel Gelişim

300 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi - IBYS:110
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Çalışma Mevzuatı Konusunda, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.
 • Mesleki

99 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Çalışma Sermayesi Yönetimi Eğitimi
 • Bu eğitimde. çalışma sermayesi yönetiminin önemi, dönen sermaye planlaması ve finansmanı, çalışma sermayesi ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan yöntemler olan faaliyet devri katsayısı yöntemi, günlük masraf tutarı yöntemi ve rasyo yöntemi konuları ile çalışma sermayesinin finansmanı, nakit, alacak ve stokların yönetimi gibi konularda kursiyerlerin bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Konular örneklerle açıklanmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele