Finans ve Muhasebe Eğitimleri

Her şeyin dijital hale geldiği bu dönemde, eğitimler de dijital olarak gerçekleşiyor.

Bu durum finans ve muhasebe eğitimleri konusunda da böyle. İsterseniz bir firmada çalışıyor olun, isterseniz de yapmak istediğiniz iş bu olsun, eğitim alarak bu konuda yetkin hale gelebilirsiniz.Yaptığınız işte daha iyi olmak ve yükselmek istiyorsanız, kendiniz geliştirmek zorundasınız.Dolayısıyla ilgilendiğiniz ya da ilgilenmek istediğiniz alanlarda eğitim almak hayatınızın her alanında size değer katar.

Neredeoku.com üzerinde online finans ve muhasebe eğitimleri bulunur.Bu eğitimler sizin istediğiniz özel bir alanda olabildiği gibi, aynı zamanda genel olarak finans ve muhasebe konularını kapsayabilir.Yani siz temel eğitim alabilir, ileri seviyede eğitim alabilir ya da istediğiniz herhangi bir konuda özel olarak eğitim alabilirsiniz.

Muhasebe alanında kullanılan pek çok program bulunur.Bu programları kullanmak hem kariyerinizde, hem de gelecek planlamalarınızda size büyük katkı sağlar.Dolayısıyla bu programları yetkin olarak kullanabilmek için eğitim almanız gerekebilir. İstediğiniz her türlü muhasebe programının eğitimine, neredeoku.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eğer finans ve muhasebe alanlarında herhangi bir bölümden mezun olduysanız ve çalışmaya başlamadan önce bilgilerinizi tazelemek, kendinizi çalışmaya hazır bir hale getirmek istiyorsanız, bu konuda alacağınız eğitim kariyerinizde daha başarılı olmanızı sağlayabilir. Çünkü her ne kadar iş imkanları karşınıza çıksa da, hayatınızda çalışmadığınız dönemler olabilir ve bu dönemlerde bilgileri taze ve diri tutmak önemlidir.Bu konuda alabileceğiniz hem ücretsiz hem de ücretli dersleri neredeoku.com üzerinde bulabilirsiniz.

Artık online eğitim insanlar tarafından daha çok tercih edilen bir yöntem. Çünkü hem zamandan, hem de bütçeden tasarruf sağlıyor.Normal bir eğitim kurumunda çok daha yüksek rakamlara alabileceğiniz bir eğitimi, online olarak daha ekonomik bir şekilde alabilirsiniz.Bu da online eğitimin daha çok tercih edilmesine sebep oluyor.

Aynı zamanda online eğitim alarak sürekli eğitim halinde olabilirsiniz. Çünkü derslere istediğiniz her yerden ve istediğiniz vakitte erişebilirsiniz.Bu da sizin vakitten tasarruf etmenize ve eğitim programlarınızı istediğiniz gibi şekillendirmenize olanak sağlar.

34 Sonuç
Çalışma Sermayesi Yönetimi Eğitimi
 • Bu eğitimde. çalışma sermayesi yönetiminin önemi, dönen sermaye planlaması ve finansmanı, çalışma sermayesi ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan yöntemler olan faaliyet devri katsayısı yöntemi, günlük masraf tutarı yöntemi ve rasyo yöntemi konuları ile çalışma sermayesinin finansmanı, nakit, alacak ve stokların yönetimi gibi konularda kursiyerlerin bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Konular örneklerle açıklanmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Davranışsal Finans Eğitimi
 • Bu eğitimin amacı, özellikle kriz dönemlerinde ortaya çıkan ve klasik teorilerle açıklanamayan davranışları ve buna bağlı olarak azımsanamayacak kadar güçlü olan insan psikolojisini ele almaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

190 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Dış Ticaretin Finansmanı Eğitimi
 • Bu eğitim, özellikle dış ticaret işlemleri bulunan şirketlerin dış ticaretin finansmanı konusunda bilgi edinmek veya bilgilerini geliştirmek isteyen şirket yöneticileri ve çalışanları için tasarlanmıştır. Bir işletmenin kuruluşu da dahil olmak üzere, dış ticaretin gerçekleştirilmesine kadar olan süreçte, mevzuat ile uygulamayı birleştirerek, katılımcıların dış ticaret işlemlerine hızla uyumlarını sağlamak, özellikle uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlar için pratik çözümleri aktarmaktır.
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Ekonomi ve Düzenleyici Kurumlar Eğitimi
 • Bu eğitimde finansal planlama uzmanlarına yönelik, piyasalardaki ekonomik veriler ışığında, kendilerine danışan bireylerin her türlü varlık ve finansal yapılarını değerlendirip doğru kararların verilebilmesi adına önemli bilgiler sunulmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

190 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Finansal Araçlar Eğitimi
 • Bu eğitim, şirketlerin finansçı olmayan yöneticileri ile bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen bireysel yatırımcılara finansal araçları tanıtmak ve nasıl finansal araç çıkarabilecekleri gibi konularda bilgi edinmelerini amaçlamaktadır. Konular eğitim süresince örnek vakalar ile detaylıca açıklanmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Finansal Danışmanlık ve Etik Eğitimi
 • Bu eğitim, Bireysel Finansal Danışmanlığın Tanımlanması, Finansal Tavsiyenin, Bireylerin Finansal İhtiyaçlarını Karşılamasına Nasıl Yardımcı Olacağı, Bireysel Finansal Tavsiye Sürecindeki Basamaklar, Uygun Analiz ve Çözüm Geliştirme için Gerekli Bilgi ve de Etik ve Düzenleyici Sorunlar konularında bilgi vermektedir.
 • Finans ve Muhasebe

190 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı
 • Bu eğitimde, mali tablolar, finansal yönetime giriş, finans matematiği, mali tablo analizi, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, finansal araçlar, portföy yönetimi, işletme riskleri ve yönetimi, finansman kaynakları, dış ticaretin finansmanı ve kurumsal yönetim gibi konular üzerine durulmaktadır. Bu konular, gerçek hayatta karşılaşacağınız örnekler ile sunulmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

980 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Finansal Planlamanın Temel İlkeleri
 • Bu eğitim, dünya genelinde yükselen bir trend ve yeni bir meslek haline gelen Finansal Planlama Uzmanlığı (CFP) unvanını alma yolunda gerekli olan temel bilgileri kapsar. Finansal Planlamanın Temel İlkeleri, Yeditepe Üniversitesi ve Finansal Planlama Derneği (FPD) tarafından sınavları açılan CFP sertifika programında yer alan bir eğitim modülüdür.
 • Finans ve Muhasebe

120 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Finansal Yönetim Eğitimi
 • Bu eğitim; finansal yönetim ve finans matematiği ışığında, finans yöneticisinin amacı (değer maksimizasyonu) ve görevleri olan finansal analiz, finansal planlama ve denetim, fonların sağlanması, fonların yatırımı ve özel finansal sorunların çözümü konusunda bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda paranın zaman değerli olarak da bilinen, finans matematiği konuları da örnekleriyle birlikte ele alınmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Finansçının Bir Günü Eğitimi (Makro Ekonomi)
 • Bu eğitim, günlük yaşamda sıkça kullanılan temel makroekonomik göstergeler hakkında bilgi vermeyi ve bu göstergelere dayalı olarak günlük ekonomik sorunları ve gelişmeleri takip edebilme yeteneği kazandırmayı amaçlar.
 • Finans ve Muhasebe

149 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Finansman Kaynakları Eğitimi
 • Bu eğitim, özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin finansçı olmayan sahipleri ile bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen finansçı olmayan işletme yönetici ve çalışanlarına, işletmelerin yararlanabilecekleri finansman kaynakları veya finansal ürünlerle ilgili derinlemesine bilgi aktarmayı amaçlar
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Hisse Senedi Değerleme Eğitimi
 • Bu Eğitimde, hisse senedi ve özellikleri, hisse senedi değerlemesinin genel esasları, sıfır büyüme durumunda hisse senedi değerini hesaplama, sabit büyüme durumunda hisse senedi değerini hesaplama, sabit olmayan büyüme durumunda hisse senedi değerini hesaplama, sürdürülebilir büyüme oranı ve bu oran ile hisse senedi değeri arasındaki ilişki konusunda detaylı bilgi sunulmaktadır. Eğitim içerisindeki konular örneklerle açıklanmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı
 • Bu eğitim, yüzlerce sayfalık kamu ihale mevzuatını esnek olduğu kadar sistematik ve hızlı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Böylece, hem ihalelere teklif veren istekli firmaların hem de ihale işlemlerinin hukuki sorumluluğunu taşıyan kamu personelinin ihale sürecini hata yapmadan yürütebilmelerine katkıda bulunmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

589 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Kurumsal Yönetim Eğitimi
 • Bu eğitimde, Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Kurumsal Yönetimin Faydaları, Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Kurumsal Yönetim ve Menfaat Sahipleri, Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu, SPK’nın Kurumsal Yönetime Bakış Açısı, Borsa İstanbul ve Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı gibi konular işlenmektedir.
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
 • Bu eğitim, bilânço ve gelir tablosu gibi temel finansal tabloları kullanarak işletmelerin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında ne şekilde anlamlı bilgilere ulaşılabileceği açıklamaktadır. Eğitim müfredatı, finansal tablolar ışığında işletmelerin geleceğe dönük stratejiler belirlemesine yardımcı olmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

149 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi Eğitimi
 • Bu eğitimde, finans yöneticileri, yatırımcılar ve şirket yöneticileri için risk ve portföy yönetimi hakkında bilmeleri gereken genel konular işlenmiştir. Finansal varlıklar, menkul değerler, piyasa türleri, portföy yönetimi, risk-getiri kavramları ve ölçümüne ilişkin genel konular, örnek problem çözümleriyle ayrıntılı olarak bu eğitimde ele alınmıştır.
 • Finans ve Muhasebe

149 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Sermaye Piyasasında Uluslararası Kuruluşlar Eğitimi
 • Sermaye Piyasasında Uluslararası Kuruluşlar Eğitimi, küresel sermaye piyasasında oyun kurucularının tanıtıldığı bir eğitimdir. Dünya sermaye piyasaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılara hitap eder.
 • Finans ve Muhasebe

190 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Tahvil Değerlemesi Eğitimi
 • Bu eğitim, tahvil ile ilgili temel konuları ele almaktadır. Bu eğitim de, tahvil ve özellikleri, tahvil değerlemesinin genel esasları, tahvil getirisi, vadeye kadarki getiri ve tahvil riskini ölçme aracı olan duration konuları üzerinde durulmaktadır. Eğitim içerisindeki konular örneklerle açıklanmaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

179 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Temel Muhasebe Eğitimi
 • Bu eğitim, muhasebe konusunda hiç bilgisi olmayan veya çok az bilgisi olan işletme yönetici ve çalışanlarına, işletme muhasebesi ile ilgili temel bilgileri aktarmayı ve mali tabloları oluşturan unsurları tanıtmayı amaçlamaktadır.
 • Finans ve Muhasebe

149 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Sertifika Programı
 • Bu eğitim, birçok sektörü ilgilendiren ortak standartlarda yer alan ilke ve kavramları detaylıca açıklarken, uygulamada karşılaşılan örnekler eşliğinde TFRS bakış açısı ve genel prensipleri hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlar.
 • Finans ve Muhasebe

690 TRY

'dan başlayan fiyatlarla İncele