Akran Zorbalığı 

Aynı yaş grubundaki kişi veyahut kişilerin, birbirlerine ya da sadece tek bir kişiye karşı zarar verici her türlü davranışlarda bulunmasıdır. Bu davranışlar sadece davranışsal değil sözel hatta fiziksel bile olabilir. 

Ne tür zorbalıklar vardır? 

Başlıca 4 tür zorbalık sınıflandırmasından bahsedilir. 

1.     Psikolojik zorbalık 

Kişiyi toplum içinde küçük düşürme, dışlama ve hakkında asılsız sözler yayma başlıca psikolojik zorbalık örnekleridir. 

2.     Sözel zorbalık 

Hakaret etmek, tehdit etmek, lakap takmak, alay etmek vb. davranışlar sözel zorbalıktır.

3.     Fiziksel zorbalık 

Vurma, tokat-yumruk atma, itme, kişisel eşyaları tahrip etme, saç çekme fiziksel zorbalığın en açık örnekleridir. 

4.     Siber zorbalık 

21. yüzyıl teknoloji çağını da beraberinde getirdi. Ekran karşısında geçirilen zamanın artmasının birçok olumsuzluk doğurduğu bilinmektedir. Onlardan biri de siber zorbalığın ortaya çıkması. Bu türe verilebilecek en iyi örnekler: sosyal medya, mail hesap şifreleri çalma, kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflara kötü, rencide edici yorumlarda bulunmadır. 

Akran zorbalığı hakkında yapılan yanlışlar 

Bu konuda yapılan en büyük yanlış, akran zorbalığının sadece ergenlikte olabileceğinin varsayılmasıdır. Akran zorbalığı kişinin hemen hemen her yaşında karşı karşıya olabileceği bir sorundur. Okulda, mahallede veya işte kişi akran zorbalığına maruz kalabilir. Daha küçük yaşlardaki (ilkokul ve ergenlik dönemi) akran zorbalığı kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek izler bırakabilir. Psikolojik ve sözel zorbalık kişinin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Kişinin cesaretini kırabilir, özgüven eksikliği oluşturabilir. 

Akran zorbalığı nasıl ortaya çıkar?

Kişi ya da kişiler belirli bir kişiye ya da kişilere karşı belirli bir tür zorbalık uygular. Bunu zorbalık yapan, bu durumun sürekliliğidir. Kişi (kişiler) kendi yaş grubundaki kişiyi (kişileri) daimi olarak belli aralıklarla rahatsız etmektedir. Rahatsız edilen (mağdur) kişi bu duruma tepki göstermezse (örneğin öğretmenine ya da ailesine anlatmazsa) zorbalık devam edebilmektedir. 

Akran zorbalığı ile nasıl baş edilir?

Ailelerin bu durum ile başa çıkmasının en önemli yolu iletişimdir. Çocukların dinlenilmesi, kendini ifade etmesine izin verilmelidir. Çocuğun yaşadığı zorbalığı kolay bir şekilde ifade edemeyeceği, zorluk çekeceği, çekineceği unutulmamalıdır. Kendi yaşıtının ona zorbalık yapmasını dile getirmek çocuğu üzer ve de zayıf görünmekten çekinir. Böyle bir durumda aile çocuğu dinlemeli ve sorunu geçiştirmemelidir. Ona (çocuğa) sorunu çözmesi için tavsiye vermek ve konuya müdahale etmemek doğru değildir. Öğretmen ve de karşı tarafın (zorbalık yapan kişi) ailesi ile bir araya gelip sorunu konuşmak ve çözmek, her iki çocuk için en doğru karardır.