Üsküdar Üniversitesi  Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin'e göre; ödev öğrencilerin ailelerinden yardım alarak öğrenme biçimidir. Ailelere ve eğitimcilere düşen rol ödev yapmanın çocuk için olan faydalarını çocukla konuşmak olacaktır. Ödev yapmanın, akademik başarıyı artıracağı, bireyin sorumluluk duygusunu geliştireceği, zaman yönetimi, öncelik belirleme, planlama becerilerini destekleyeceği, çocuğun kendi davranışları üzerinde kontrolü olacağı çocuğa anlatılmalıdır.''

Ödev yapma sürecinde aileler çocuklarına destek olmalıdır. Ödev saati belirlenmeli ve bu karar çocukla ortak alınmalıdır. Belirlenen ödev saati, çocuğun oyun, yemek yeme ve dinlenme faaliyetlerinden sonra olursa daha etkili olacaktır. Ayşe Şahin “Aileler tutarlı bir biçimde belirlenen saatte çocuğu ödev yapmak için desteklemelidir. Çocuk yaşça küçük ve sorumluluk almakta zorlanıyorsa ailelerin motivasyonel yaklaşımı faydalı olacaktır. Aileler bazı durumlarda sabırsız, suçlayıcı, eleştirel yaklaşmaktadırlar. Bu tutumlar çocuğun ödev alışkanlığı geliştirmesine ket vurmaktadır ve aile içi iletişim problemlerine yol açmaktadır” dedi. 

Her çocuğun öğrenme biçimi ve motivasyonu farklılık göstermektedir. Bazı çocuklar sessiz ortamlarda çalışabilirken bazı çocuklar sessizlikten rahatsız olmaktadırlar. Dolayısıyla çalışma ortamı çocuğa göre farklılık göstermektedir. Ayşe Şahin'e göre; “Bunun yanında çalışma ortamının ışığı, çevredeki görseller, odanın ısı seviyesi gibi bazı faktörler de çalışmadaki verimlilik üzerinde etkilidir. Aileler çocuklarını tanıyarak uygun ortamı oluşturma konusunda çocuklarını yönlendirmelidir.”

Ebeveynlerin çocuklara karşı sabırlı olması gerekmektedir. “Bazı ailelerde ödev yapmayan çocuğun ödevlerinin ebeveynler tarafından yapıldığını görebiliyoruz, bu tutumla çocuk kendi davranışlarının sonuçlarını yaşama deneyiminden mahrum kalacaktır ve ödev yapmaması sonucunda öğretmeninin onu uyarması gibi doğal sonucu deneyimlemeyecektir. Oysa çocukların davranışlarının sonucunu yaşaması sonraki durumlarda farklı davranmaları için gereklidir. Çocukların tecrübe ederek öğrenmelerine fırsat verilmelidir.” 

Çocuklara baskı uygulayarak ödev yaptırabilirsiniz ancak bu uzun vadeli olmayacaktır. Çocuk ödevini bir sorumluluk olarak görmeye başladığı zaman başarılı bir sürece başlanmış olacaktır. “Ancak baskı ile bu davranışı gösteren çocuk dışarıdan bir kontrol olmadığında sorumluluğunu ihmal edebilir. Çocukların ödev yapması için onları motive etmek işe yarayan bir yöntemdir. Ödevden sonra dinlenebileceğini söylemek ya da ödevden sonra çocukla oyun oynamak çok daha etkilidir. Çocuğu suçlamak yerine çocuğun yapabildiklerine odaklanarak bunları pekiştirmek çocukta olumlu davranışları arttıracaktır.”