Engellilik; yaşamı devam ettirmede kısıtlama ve sınırlamaya neden olan zihinsel-fiziksel bozukluklardır. Engellilik doğuştan veya sonradan yaşanılan kazalardan meydana gelebilir. Engelli bireyler yaşamlarını sürdürmek için mücadele içinde olurlar. Topluma uyum sağlamada günlük gereksinimlerini karşılamada zorluk yaşarlar. Engelli bireyler, engelli olmayan bireylerle eşit haklara sahiptirler. Özgürce hareket etme, oy kullanma, sosyal kültürel faaliyetlere katılma, toplumda söz sahibi olma hakları vardır. Toplum içerisinde engelli olmayan bireylerle aynı hizmeti görmeye layık oldukları gibi aynı sorumluluklara sahiptirler. Engellilik insan yaşamının bir parçasıdır. Yaşadığımız olaylar sonucunda oluşabilir. Herkesin engelli adayı olabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

 

Engelli Bireylerin Yaşamları

 

Engelli bireyler toplumda yer aldıkları için birçok gereksinimlerini gidermek için çaba sarf ederler. Yaşamalarını devam ettirmek için sosyal yaşamdaki kişilerin yardımına ihtiyaç duyabilirler. Engelli bireylere destek sağlayarak hayata kazandırılabilir. Aldıkları destek ve eğitim ile ileriki yaşamalarını bağımsız devam ettirebilirler. Hiç bir engel bireye eğitim almayı, yaşamını idame etmesini olumsuz derecede etkileyemez. Sahip oldukları temel haklar doğrultusunda toplumun hizmetlerinden yararlanabilirler. 

 

Engelli Bireylerin Eğitim Hakları Nelerdir?

 

Eğitim hakkı; nefes alan her bireyin sahip olduğu haktır. Bu haktan her bireyin yararlanması yasa ve kanunlarla desteklenmiştir. Engelli bireyler; okul sistemine dahil olma hakkına bireyler temel eğitim doğrultusunda eğitim alma hakkına sahiptirler. Genel eğitim, özel eğitim, mesleki eğitim haklarını kullanabilirler. Engelli bireylerin öz bakım ihtiyaçlarını gidermeleri, meslek edinmeleri için eğitim alabilirler.

 

Bireyin sahip olduğu engel derecesi ve türüne göre normal sınıflarda ve ya uygun görüldüğü takdirde özel eğitim sınıflarında eğitim alabilirler. Bununla birlikte engelli bireyin topluma uyum sağlaması akranları ile sosyalleşmesi için kaynaştırma eğitimi doğrultusunda normal eğitim sınıflarında öğrenimlerine devam edebilirler. Ülkemizde özel eğitim görme ihtiyacı olan bireylere zorunlu eğitim verilmesi 3 -14 yaş aralığını kapsamaktadır. Zorunlu eğitimi görmeden gerekli öğretim planı hazırlamadan Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Engelli bireyler temel eğitimden yükseköğretim eğitimine kadar eğitim basamaklarında yer alabilir.

 

Engelli bireylerin aileleri de eğitim alarak çocuklarının hayatlarına olumlu yönde katkı sağlayabilir. Evlerinden çıkıp eğitim almaya gidemeyen engelli bireyler için evde eğitim alma olanağı sağlama şansı vardır. İşitme engelli çocuklar ortaöğretim kurumlarına sınavsız yerleşebilme hakkına sahiptirler. Yükseköğretim kurumuna kayıt olan engelli öğrencilere ödeyeceği ücrette indirim sağlanmaktadır. Engelli bireyler topluma daha yararlı olmaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazanacağı eğitim almalıdırlar. Engelli bireylerin hayata kazandırılmasında Gerekli bilgi ve beceriyi almasının sağlanmasında toplumdaki her bireye görev düşmektedir.

 

Engelli bireylerin iyi eğitim almaları için özel eğitim programları kapsamında bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla desteklenir. Aile ve engelli bireye eğitim sunulur. Sahip olunan eğitim hakkı yapılan projeler ile desteklenmektedir. Örneğin; Tohum Otizm vakfının başlattığı Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesi yapılan destekler ile 2017 yılında hayata geçirilmiştir.