Ülkemizde mesleki eğitim fakülteleri mesleki eğitim öğretmeni yetiştirme amacıyla kurulmuş eğitim kurumlarıdır. Bu fakülteler mesleki ortaöğretim ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmektedirler. Bu fakülteler değişik isimler altında faaliyet göstermektedirler. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Teknik Eğitim Fakültesi
  • Mesleki Eğitim Fakültesi
  • Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

Bir Cumhuriyet Projesi

Mesleki eğitim fakülteleri bir Cumhuriyet projesi olarak ortaya çıkmışlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok az sayıda mesleki ve teknik eğitim kurumu bulunurken bu kurumlara öğretmen yetiştiren herhangi bir eğitim kurumu yoktu. Bu konuda ilk girişimlerin 1927 yılından itibaren başladığı görülmektedir. Bu yıllarda ilk önce yurt dışına öğretmen yetiştirmek amacıyla gönderildiği ve aynı zamanda yurt dışından getirildiği bilinmektedir. Daha sonraları bu çözümlerin geçici olduğu anlaşılınca meslek okullarına öğretmen yetiştiren okulların açılmasına karar verildi.

Bu amaçla açılan ilkokul 1934-1935 eğitim dönemindeki Kız Meslek Öğretmen Okulu olmuştur. Daha sonra 1937-1938 eğitim döneminde de Erkek Meslek Öğretmen Okulu açılmıştır. Ticaret Öğretmen Okulu da 1955-1956 eğitim döneminde açılmıştır. Daha sonraki yıllarda adları, eğitim süresi ve müfredatları değişerek gelişmeler kaydeden bu kurumlar 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermiştir. 1982 yılından sonra ise üniversitelerin bünyesine dahil edilerek mesleki eğitim fakülteleri olarak eğitim faaliyetlerine devam etmişlerdir. Üniversiteler bünyesinde 27 yıllık bir süre ile eğitim faaliyeti gösteren bu eğitim kurumları 2009 yılında kapanmıştır. Böylelikle 80 yıllık bir tecrübe sona ermiştir.

Mesleki Eğitim Fakültelerinin Kapatılması

Mesleki eğitim fakültesi mezunlarının büyük bir çoğunluğu bu fakülteler kapanmadan önce öğretmen olarak atanamıyordu. Bu ve diğer bazı nedenlerden dolayı mesleki eğitim fakültelerin işlevleri tartışılır hale gelmiş ve bu fakülteler için yeni bir yaklaşım oluşturulması için arayışlar başlamıştı. Bu yeni yaklaşımlar, fakültelerin eğitim müfredatlarının, Milli Eğitim Bakanlığının gerek duyduğu öğretmenleri yetiştirmeye yönelik değil, işgücü piyasasının talep ettiği elemanları yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenmesine odaklanmıştır.

Mesleki Eğitim Fakültelerinin Kapatılmasına Tepkiler

Mesleki eğitim fakültesi çalışanlarının büyük bir çoğunluğu bu fakültelerin öğretmen yetiştirme işlevinin devam etmesi yönünde tavır koymaktaydılar. Ancak teknik eğitim fakülteleri çalışanlarının tamamı ise fakültelerinin yalnızca işgücü piyasasına eleman yetiştirecek biçimde yapılanmasını istemekteydi. Öğrenciler de bu fakültelerde çalışan öğretim elemanları ile aynı doğrultuda düşünmekteydi.

Yeniden yapılandırma çalışmaları Teknik Eğitim Fakültesi öğretim elemanı ve öğrencilerinin istekleri doğrultusunda ilerleyince mesleki ve teknik eğitim okullarına nasıl öğretmen yetiştirileceği ortada kaldı. Ülkemizde kanayan bir yara olarak hep gündeme gelen mesleki eğitim böylelikle ağır bir darbe almış oldu. Bu sorunun çözümü için en azından Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim öğretmeni ihtiyacını karşılayacak kadar öğretmen yetiştirecek birkaç mesleki eğitim fakültesinin açılması elzem görülmektedir. Ayrıca sektörde çalışan kişilerin çeşitli eğitim programı sertifikaları ile öğretmen atanmasının yolu açılmalıdır.