STEM bir kısaltmadır ve Science, Technology, Engineering ve Mathematics’in baş harflerinden oluşmaktadır. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birbirine entegre edilmesiyle ortaya çıkan bir eğitim sistemidir. Farklı bir deyişle teorik bilgileri pratiğe dökmeye STEM denir. Mühendislik dalını teknoloji, matematik ve fen ile birleştiren bu eğitim sistemi günümüzde yaygınlaşan bir sistemdir. 

1950'li yıllarda ortaya çıkmış bir kavram olan STEM eğitimi Amerika eğitiminin bir parçasıyken günümüzde birçok Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır. Amerika’yı takip eden ülkeler arasında ise Çin, Japonya, Finlandiya ve Singapur bulunmaktadır. Bu ülkelere baktığımızda ise teknolojiyi ne kadar iyi bir biçimde kullandıklarını ve kendilerini nasıl geliştirdiklerini görebiliyoruz. Özellikle bilim ve mühendislik alanından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadırlar ve bunun başlıca nedenleri arasında öğrencilerine küçük yaşlardan itibaren STEM eğitimi uygulamaları gelmektedir. Çocukları bilime yönlendirerek üretken olmaları sağlanmaktadır ve bu durum da hem kişiyi hem de ülkesini kalkındırmaktadır. Son zamanlarda, sanatı da bu dalların arasında katmışlardır ve ART’ın baş harfi eklenerek STEM, STEAM veya STEM-A haline gelmiştir.  

Günümüzde teknolojinin önemi bilinmektedir ve insanların teknolojiye ayak uydurması gerekmektedir. Fakat burada teknoloji diye bahsedilen olgu sosyal medya veya benzeri uygulamalar değildir. Devletlerin kalkınmasını, üretimin kolayca yapılmasını sağlayan teknolojiden söz edilmektedir. Bilim ve teknolojide gelişmeyi hedef haline getiren, bilim adamları yetiştirmek isteyen ülkelerin sıklıkla tercih ettiği bir sistemdir STEM eğitimi. İlk çıktığı andan beri kalkınmak isteyen ve lider olmak isteyen ülkelerce tercih edilmiştir. Ülkenin geleceği için ise erken yaşlardan itibaren çocuklarına bu eğitimi vermeye başlamışlardır. Çocuklar teknoloji, bilim, matematik ve mühendislikle yetişmişler ve üretime katkı sağlamışlardır. Bu sistemi tercih eden ülkeler kendi ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Çünkü bu dört dalın birleşmesi sonucunda yeni ürünler ortaya çıkmıştır. 

Bir ülkenin geleceğini güzelleştirmek için çocuklara iyi bir eğitim verilmelidir. STEM eğitimi de günümüzde kaliteli bir eğitim olarak görülen ve birçok ülke tarafından tercih edilen bir eğitim sistemidir. Çocukları üretken hale getiren, hayal güçlerini sonuna kadar kullanmalarını, bilimle uğraşmalarını sağlayan STEM eğitiminde iki temel amaç bulunmaktadır. Bu amaçlardan bir tanesi ülkede üniversite düzeyinde meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmaktır. Bu sayede işsizlik, toplumun huzursuzluğu, parasızlık dahil birçok konunun önüne geçilmiştir. Amaçlardan bir diğeri ise öğrencilere fen, bilim, matematik ve mühendislik alanında temel bilgileri verip bu kişilerin günlük yaşamında yaratıcı çözümler bulmasını, problemlerini kolaylıkla çözmelerini sağlamaktır. Kısacası STEM eğitiminin amacı hem o ülkeyi hem de o bireyi kurtarmaktır.