İngilizce Kullanımının Tarihsel Evrimi

Günümüzde İngilizce küresel bir dildir. İngilizce dilini İngilizce yapan faktörler nelerdir?

İngilizcenin gelişimi iki noktaya dayanmaktadır. Birincisi siyasal gelişmelerin yansımalarıdır. Dünya, 19. yüzyılda Büyük Britanya İmparatorluğu hakimiyeti altındaydı. Bulunduğu ülkelere ve yeryüzüne kültürünü kattığı gibi İngilizce dilini de yerleştirmiştir. İngiltere sömürgeleriyle batmayan bir güneşti. 20. yüzyıl başlarında yaşanılan Birinci Dünya Harbi ve İkinci Dünya Harbi sonrasında bitap düşen İngiltere’nin yerini, Amerika Birleşik Devletleri devralacaktır. Açıkçası ABD’nin dili de İngilizceydi. Süper güç ABD, dünya hegemonyasında söz sahibi olacaktır. Toplumlar da Amerikan dilini benimseyecektir.

İngilizce ’nin birincil ve öncül bir dil olmasının kökeni 19. yüzyıldaki İngiltere ’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi’dir. Endüstri Devrimi’nin icatları ile İngiltere ‘dünyanın atölyesi’ halini almıştır. İngiltere’de yaşanılan büyük gelişmeler Amerika ‘ya da sirayet etmiştir.

Uluslararası ilişkiler ve medyanın da entegresi ile İngilizce diğer toplumlara ve ülkelere de yayılmış bulunmaktadır.

Yabancı dil öğretiminde dönüm noktası Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine rastlamaktadır. Padişah Abdülaziz Han tarafından 1 Eylül 1868 tarihinde Galatasaray Sultanisi açılmıştır.

 

 Cumhuriyetin Başlarında Yabancı Dil

 

29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı ile iç ve dış ilişkilerde artık yüzümüz batıya dönmüştür.

Özellikle, 03 Mart 1924 tarihli Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitim için ilkleri barındırmaktadır. Batı dillerinden İngilizce, Almanca ve Fransızca dersleri de böylelikle müfredata girmektedir.

 

İngilizce ’nin Türkiye de Kullanımı

 

İngilizce Türkiye’deki okullarda birincil dil (%98) olarak öğretilmektedir. Ülkemizde 18 Ağustos 1997 tarihinde bir yasa çıkartılmıştır. Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasası ile 1997-1998 eğitim ve öğretim yılından itibaren yabancı dil eğitimi 4. sınıfta başlamaktadır.

 

2002 tarihinde MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, öğretmenler arasında bir anket düzenlemiştir. İlköğretim 1. sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi verilmesi raporlaştırılmıştır.

Günümüzde Türkiye’de binlerce yabancı dil okulu vardır. Bunların pek azı hizmet vermek niyetindedir. Bu yabancı dil okullarının çoğunun amaçları ise markalarını gösterip para kazanmak niyetindedir.

 

 İngilizce Öğretilememe Nedenleri

 

Öğrencilerin yabancı bir dili anadili gibi bilmesi için yeni ortamlar yaratılması gerekmektedir.

Yabancı dilde eğitim sistemi değiştirilmelidir. Aksi takdirde yabancıl dil öğrenememe bir kısır döngü halinde dönüp duracaktır.

Dil öğrenme yaşının ileriki yaşlarda başlanılmasıdır. Anasınıfına veya kreşe giderken çocuğa yabancı bir dil sevdirilerek öğretilmelidir.

Öğrenimin sadece okul ortamıyla sınırlı kalmasıdır.

Dil öğrenmek ile neyin hedeflenmek istenildiği öğrencilere anlatılmalıdır.

Yabancı dil öğretmenlerinin kendilerini güncellememesidir. Öğretmenler sık sık uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarına girmelidir.

Yabancı Dil Nasıl Öğrenebiliriz?

 

İnsanlar hızla küreselleşen bir dünyada yaşamaktadırlar. Dolayısıyla İngilizce öğrenmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Önerilerden birkaçı şunlardır:

-Basit seviyeden başlayarak zor seviyeye kadar bol bol ve her gün yabancı dil kitaplar okunulmalıdır.

-Dizi, film gibi yabancı dil videolar izlenilmelidir. Bilgisayar ya da akıllı telefonda izlediğiniz videoya alt yazılı bakmak gerekmektedir. Kulaklık ile de video dinlemek şarttır.