Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Açık Rıza Beyanı

Fiyort Eğitim Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;

Kullanım/alışveriş alışkanlıklarımın tespiti, segmente edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için tarafımla iletişime geçilebilmesi ve bu anlamda e-posta ve smsler gönderilebilmesi amacıyla işlenmesine; Gönderimlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinde olunan SMS ve e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmasına,

Bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onay veriyorum.