Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Müşteri Aydınlatma

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Fiyort Eğitim Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “neredeoku.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından sunulan eğitim, okul, üniversite talepleri süreçlerinde işlenen “kimlik, iletişim, pazarlama” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

·       Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,

·        Çeşitli kanallardan (online, ofis satış vb.) müşterilerimize gezi, tur, diğer etkinlikler kapsamında hizmetlerimizin sunulabilmesi, 

·        Gerekli hizmetlerin verilebilmesi amacıyla operasyonel işlemlerin yürütülebilmesi,

·        Tüketici hukuku, elektronik ticaret hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

·        Sosyal medya, e-mail, web portal, web chat, telefon, WhatsApp vb. sosyal iletişim kanalları vasıtasıyla üyelik/abonelik/satış öncesi soru ve şikayetlerin yanıtlanabilmesi, müşteri veya müşteri adayımız tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,

·    Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,

·        Standart gereği sertifikasyonun sağlanabilmesi için akredite olmuş bağımsız firmalar tarafından denetim gerçekleştirilmesi, sonuçların tarafımıza bildirilebilmesi,

·        İnternet üzerinden gerçekleştirilen üyelik işlemlerinde tutulması gerekli olan bilgilerin saklanabilmesi,

·        Olası hukuki ihtilaflarda tüm hizmet geçmişi kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi.

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,

Çağrı merkezi süreçlerinde ses kayıtlarına gerekli durumlarda ulaşılabilmesi amacı ile çalışılan santral sağlayıcı şirketler,

Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler; Satış operasyonlarının yürütülebilmesi için kargo/posta şirketleri,

Hizmet verdiğimiz alanlarda müşterilerimizin kayıtlarının tutulabilmesi, gerekli önlem ve tetkiklerin sağlanabilmesi, iletişim kurulabilmesi ve zorunlu tüm işlemlerin yapılabilmesi için otel, havayolu şirketi vb. tedarikçilerimiz,

Satış ile ilgili tüm finansal, mali ve vergisel süreçlerin yürütülebilmesi için elektronik ödeme sistemi ve vergilendirme hizmeti veren şirketler, bankalar, mali denetim firmaları,

Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları. 

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki her türlü forma yapılan bilgi girişleri, web chat gibi online mesajlaşma portalları, sosyal medya, WhatsApp vb. sosyal iletişim kanalları, telefon ve e-mail yoluyla bilgi paylaşımı ve ofisimizde yüz yüze aktarılan bilgilerin sisteme kaydedilmesi yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenecek kişisel veriler ise; Kullanım/alışveriş alışkanlıklarınızın tespiti, segmente edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için iletişime geçilebilmesi ve bu anlamda e-posta ve smsler gönderilebilmesi amacıyla işlenmekte; gönderimlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinde olunan SMS ve e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “neredeoku.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. A Blok Apt. No:2 E/331 34758 Ataşehir/İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya “neredeoku@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.